Wielkie podziękowanie dla całego Zespołu,
bez Was nigdy by się nie udało.

Maciej Cieślik

   

Zespół


 

Organizacja i zarządzanie projektem, tłumaczenie: Maciej Cieślik

Redakcja, zarządzanie projektem: Adam Chabiński

Projekt graficzny: Roman Nowacki

Korekta: Anna Raguza

Skład i łamanie: Adam Chabiński, Beata Haratym,Roman Nowacki

Druk: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN